Site icon Nziv.net

בית הדין הבינלאומי פסק שעל דרום אפריקה היה לעצור את נשיא סודאן כאשר ביקר בה.

בית הדין הבינלאומי פסק אתמול שדרום אפריקה נכשלה בתפקידה לעצור את נשיא סודאן, עומר אל-בשיר, כאשר הוא ביקר במדינה.

השופט קונו טארפוסר אמר שמחובתה של דרום אפריקה היה לעצור את אל-בשיר ביוני 2015 ולמסור אותו לבתי המשפט. 

יצוין, כי הפסיקה באה לאחר שממשלת דרום אפריקה התעלמה מצו שהוציא בית הדין העליון נורת' גאוטנג שבפרטוריה המונע מאל-בשיר לעזוב את המדינה, כאשר נכח בפסגת האיחוד האפריקני שהתקיימה ביוהנסבורג ביוני 2015.

בית הדין הבינלאומי הוציא צו מאסר ראשון לעומר אל-בשיר ב- 4.3.2009 ואת השני ב- 12.7.2010. הוא מואשם בפשעים נגד האנושות, פשעי מלחמה ורצח עם.  

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה. 

Exit mobile version