Site icon Nziv.net

גופותיהם של 52 מהגרים נמצאו במדבר בניז'ר.

גופות של 52 מהגרים נמצאו אתמול במדבריות במרכז ניז'ר ליד סגואדינה.

קבוצה של 75 איש יצאו בשלושה כלי רכב, אך הם ננטשו ע"י המבריחים שחששו מכוחות הביטחון.

עשרות גופות נקברו ו-23 איש ששרדו נלקחו לסגואדינה, למרות שאחד מהם מת מאוחר יותר. 

יצוין, כי מהגרים אפריקנים נוסעים דרך המדבר במטרה להגיע ללוב ולחצות את הים התיכון לאירופה. אך, המסע הוא מאד מסוכן כי המהגרים נדחסים בתוך משאיות ויש ברשותם אספקה מוגבלת בלבד. 

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה.

 

 

Exit mobile version