Site icon Nziv.net

טנזניה היא המארחת הגדולה ביותר של פליטים מבורונדי.

נציבות האו"ם לפליטים דיווחה היום בדו"ח שפרסמה לרגל יום הפליט שטנזניה נשארה המארחת הגדולה ביותר של פליטים מבורונדי באזור האגמים הגדולים.

על פי הדו"ח, טנזניה מארחת יותר מ- 241,000 פליטים ומבקשי מקלט מבורונדי מאז פרוץ האלימות במדינה לפני שנתיים. אנשים רבים עדיין בורחים מבורונדי לטנזניה, כאשר 44,487 הגיעו רק בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2017, ומתוכם, ילדים מהווים 60%.

עוד על פי הדו"ח, יש בטנזניה כיום יותר מ- 315,000 פליטים ומבקשי מקלט בעיקר מבורונדי ומהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. הם נמצאים בשלושה מחנות פליטים: ניארוגוסו, נדוטה ומטנדלי המתמודדים עם לחץ רב. במחנה הפליטים ניארוגוסו, שהוא אחד ממחנות הפליטים הגדולים ביותר בעולם, נמצאים יותר מ- 139,000 איש.

 

קרדיט:ד”ר משה טרדימן, מנהל ומייסד המכון לחקר אסלאם ומוסלמים באפריקה.

Exit mobile version