Site icon Nziv.net

התפלגות כוחות המיליציה הזרות הנלחמות לצד צבא סוריה באלרוטה שבדמשק

במצגת שכותרתה : "התפלגות כוחות המיליציה הזרות הנלחמות לצד צבא סוריה באלרוטה שבדמשק" ניתן לראות איזה אחוז מהווה סד"כ של כל אירגון מסך הכוחות הלוחמים לצד צבא סוריה.

 

מצגת המיליציות הזרות בנלחמות לצד צבא המשטר באזור אלרוטה המזרחית שבאזור דמשק:

מצגת כל המיליציות הזרות הלוחמות לצד צבא סוריה בכל רחבי המדינה:

 

Exit mobile version