Site icon Nziv.net

משלחת חיל הים המצרי בנמל פיראוס שביוון.

משלחת חיל הים המצרי ,שבראשה עומד מפקד הצי הצפוני-האלוף וליד מחמוד איברהים שלתות, מבקרת בנמל פיראוס הנמצאת מדרום לבירה אתונה ,במסגרת הפלגת אימון של צוערי המכללה הימית המצרית על סיפון אוניית האספקה מספר A320 .

 

Exit mobile version