Site icon Nziv.net

הדרוזים מהכפר מע'ר אלמיר שסולקו מבתיהם ע"י אלנוצרה חוזרים לבתיהם.

שמחה גדולה ברשתות  החברתיות של האוכלוסייה הדרוזית בגולן הצפוני הסורי.

מזה חודשים ארוכים שולטים כוחות אלנוצרה,לשעבר אלקעידה סוריה, על מרחב בית ג'ן ועל הכפרים שבאזור.

עם הכיבוש ברחו כל התושבים הדרוזים מהכפרים שלהם ומצאו מחסה אצל אחיהם בשטחים הנשלטים על ידי צבא סוריה.

אתמול, עם נסיגת כוחות אלנוצרה מכפר מע'ר אלמיר לעבר בית ג'ן נכנסו כוחות צבא סוריה ובעלי בריתם מהמיליציות אל תוך הכפר בקריאות ניצחון.

תוך זמן קצר פשטה השמועה ותושביה המקוריים של מע'ר אלמיר כבר מכינים את המזוודות לקראת חזרתם הביתה.

אמנם הרבה בתים הרוסים,זכר לקרבות שהיו שם לאחרונה אך בעיני הדרוזים החשוב הוא לחזור לאדמתך . וצבא סוריה עשה להם את העבודה . לא לשכוח כי צעירים דרוזים רבים מפוג' הגולן לחמו לצד צבא סוריה במבצע לשחרור האזור.

 

[img attachment="14027" /]

מפת חזית הגולן עם הגדלה של אזור בית ג'ן:

[img attachment="13982" /]

 

 

Exit mobile version