Site icon Nziv.net

הדרוזים בצפון הגולן הסורי סופגים אבדות כבדות בקרבות הימים האחרונים

בסרטון שהועלה לרשתות החברתיות של העדה הדרוזית  נראית הלווייה המונית להרוגי העדה  בקרבות הימים האחרונים בגזרה.

כזכור בתחילת החודש ,בעקבות ניסיון הצבא הסורי להשמיד את הכיס הנצור בבית ג'ן , החלו כוחות מורדים שבגזרה במתקפה גדולה על הכפר הדרוזי חאדר בניסיון להקל על הלחץ הצבאי על חבריהם בגזרה הסמוכה.

רק התערבות ישראלית מנעה אסון גדול בקרב תושבי אלחאדר.

אך את מחיר המתקפה הזאת ואת מחיר השתתפותם באופנסיבה הרחבה של צבא סוריה בגזרה הם משלמים במחיר הרוגים כבד מאוד יחסית לגודלם היחסי באוכלוסייה המקומית.

על פי מה שנראה בסרטון מדובר בהלוויה המונית ליותר מ-15 מבני המקום בנפלו בקרבות הימים האחרונים.

יש לזכור שהמיליציה הדרוזית המקומית פועלת בשיתוף פעולה הדוק עם כוחות החיזבאללה והמיליציות השיעיות בגזרה שבין יתר משימותיהם הן גם להטריד ולפגוע בישראל.

אכן מנפלאות המזרח התיכון!!

 

 

Exit mobile version