Site icon Nziv.net

ברקע בקור אסד ברוסיה פסגת רמטכ"לי רוסיה,אירן וטורקיה על עתיד סוריה!

נראה כי כבר אף אחד לא סופר את סוריה והיא הפכה לגופה מתה שלכולם מותר להתעלל בה.

באותו יום שפוטין גרר בכוח את אסד לשיחת תדרוך בסוצ'י שברוסיה בנוגע לנושאים שידובר עליהם למחרת בפגישת הפסגה רוסיה-אירן-טורקיה נערך במקביל פגישה פסגה של רמטכ"לי רוסיה אירן וטורקיה.

על הפרק היו תאומים בנושא מחוז אידליב שטורקיה כה מנסה למנוע את כיבושו על ידי צבא סוריה ואירן .

ומי לא השתתף בפגישת רמטכ"לים זאת? נכון! רמטכ"ל צבא סוריה.

והסיבה פשוטה-אין כמעט גוף כזה שנקרא צבא סוריה. לא לפחות בעיני משתתפות הפסגה . כולם יודעים שצבא סוריה לא למעשה נלחם על גורל סוריה-אלו הכוחות הרוסים והאירנים המחזיקים את צבא סוריה בהנשמה מלאכותית.

צבא סוריה גם לא נקרא או נדרש לספק את דעתו המקצועית על האירועים המתוכננים לסוריה בעתיד!

אף אחד מהמדינות המעורבות לא ממש סופר את משטר אסד ובטח לא את צבא סוריה הנוכחי המורכב ברובו המכריע מלוחמים עלאווים המהווים מיעוט קטן בסוריה.

ככל הנראה מדינות הפסגה הם אלו שיכתיבו לעלאוויים מה יהיה עתיד סוריה ואלו יצטרכו להשלים עם גורלם או ללכת לאבדון!!

Exit mobile version