Site icon Nziv.net

סעודיה ועירק יפתחו בקרוב את מעבר הגבול ביניהם שהיה סגור מאז 1990.

עירק וסעודיה עומדות לפתוח מחדש את מעבר הגבול ג'ומיימה- Jumaima המשותף שלהם שהיה סגור מאז שנת 1990 עת פלש סדאם חוסיין לכווית.

פתיחת מעבר הגבול המשותף נועד להגביר את הסחר בין המדינות וכן לאפשר לעולי רגל מעירק להגיע בדרך היבשה למכה.

סעודיה ועירק גם ישתפו פעולה במידע ביטחוני כדי להבטיח את ביטחונם של עולי הרגל .

 

Exit mobile version