Site icon Nziv.net

היחידות המיוחדות הרוסיות מקבלות ערכת לחימה חדישה.תמונות.

העתיד בתחום הציוד האישי המשולב עם טכנולוגיות לבישות, שהן המילה האחרונה בתחומי הטכנולוגיה הצבאית, עבור כוחות הקומנדו הרוסים – כבר כאן .

היחידות הרוסיות עברו מהפך בכל הקשור בפריטי לבוש וחימוש של לוחם ביחידות הכוחות המיוחדים .

העיתון איזבסטיה מרחיב בנושא.

שווה לסקור את התמונות בעיון רב ולראות את החידושים.

 

 

Exit mobile version