Site icon Nziv.net

מבזקי חדשות ליום 5-7-2017.מתעדכן.

*- נשיא צרפת – מקרון מונחת ממסוק לצוללת צרפתית . צעיר עם ביצי פלדה.

ולחשוב שפעם היו נשיאי צרפת כשעיקר כוחם במפשעותיהם . ירידה ממסוק היתה הורגת אותם מיד עם הכולסטרול של כבד האווז שהם בלסו .

*-

Exit mobile version