תרגיל פתע:כוח מרינס מיוחד בהשתלטות על אניית מלחמה אמריקאית.תמונות.

תרגיל פתע מעניין בוצע באחת מאניות הצי השביעי המשייטת בפאסיפיק.

בתרגיל יצא כוח מרינס מיוחד לבצע השתלטות פתע על אחת מאניות הצי –  אשלנד- USSAshland .

התרגיל נועד לבחון הן את יכולות המרינס והן את המוכנות הקרבית של אנשי הספינה עצמה.

בתמונה האחרונה מודיע מפקד כוח הפשיטה על השלמת ההשתלטות  "העויינת" של אנשיו על הספינה.