Site icon Nziv.net

תקיפות אוויריות סוריות בגולן הסורי בקרבת הגבול עם ישראל.

תושבי האזור בגולן הישראלי מדווחים על פיצוצים עזים העולים מתוך הגולן הסורי.

על פי דיווחי תצפיות בתוך סוריה מסוקים של חיל האוויר הסורי תוקפים בשעות האחרונות עמדות מורדים בעיירה מסחרה הנמצאת כ-10 ק"מ מגבול ישראל וכן את אזור נבע אלצחר הנמצאת אף קרוב יותר.

התושבים המקומיים מדווחים כרגע על נזקים למבנים וכי יש עדיין פצועים והרוגים מתחת להריסות הבתים שנפגעו אך לא ניתן לחלץ אותם בשלב זה .

ישראל עוקבת מקרוב אחרי הנעשה בקרבת גבולה.

 

פגיעה ברכב אוייב של המורדים – כך על פי הצבא הסורי – תסתכלו ותחליטו :

 

Exit mobile version