Site icon Nziv.net

חיל הים הישראלי קבל את ספינת הסיור המהירה והחדישה -סופר דבורה.

חיל הים הישראלי קבל  לפני 3 ימים את האחרונה מהזמנת 3 ספינות סיור מהירות מדגם – סופר דבורה – Super Dvora MK III | IHS כך מדווח כתב העת לענייני צבא -ג'יינס.

הספינה "סופר דבורה" נבנתה על ידי מפעל רמתא של התעשייה האווירית  והיא נחשבת למשוכללת ביותר מהספינות מדגם זה.

בספינה החדשה הותקנו  מערכות תקשורת משופרות ,מערכות נשק החדישות ביותר ,חדר מכונות משודרג ויש בה יותר מרחב עבור אנשי הצוות -כך אמר משרד הביטחון הישראלי.

הספינה האחרונה הצטרפה לפלגה 914 העוגנת בנמל חיפה והמבצעת את משימות הסיור והביטחון השוטף בחופיה הצפוניים של מדינת ישראל.

[img attachment="6632" /]

מקור :ISRAEL NAVY

מערכות הנשק על ספינת הסער הישראלית שנמכרה למדינה באסיה:

[img attachment="6211" /]

[img attachment="6210" /]

Exit mobile version