Site icon Nziv.net

התפלגות אוכלוסיית סוריה תחת אזורי השליטה השונים .

סוריה ,כידוע, נמצאת במצב של מלחמת אזרחים כבר יותר מ- 6 שנים .

אוכלוסייתה נמצאת תחת שליטה של מספר כוחות .

להלן מספר התושבים תחת שליטת הכוחות השונים:

 

Exit mobile version