Site icon Nziv.net

מצרים רוצה למכור ציוד צבאי מגוון ללבנון.

לאחרונה בקר מפקד חיל האוויר המצרי בלבנון .

מתברר כי הוא בא לקדם מכירות של כלי טייס העוברים שדרוג בתעשיות הצבאיות המצריות .

כך מנסה מצרים למכור ללבנון מטוסי מיראג' 5 משודרגים מדגם Mirage5 "Horus" , וכן מסוקי גאזל משודרגים ומטוסי אימון קלים מדגם  "Alpha Jet"  ומזל"טים מדגם & "ASN-209" UAV " .

מטוסי המיראז' 5 יועברו מחיל האוויר המצרי שיוציא אותם בשנה הבאה מהשרות עם קליטת ראשוני מטוסי הקרב מדגם מיג-35.

יחד עם מכירות המטוסים מציעה מצרים גם לקחת על עצמה את אימוני הצוותים לכלי טייס אלו .

כמו כן מציעה מצרים למכור ללבנון מערכות הגנה אווירית שונות החל מטילי נ"מ נשאי כתף דרך תותחי נ"מ ניידים וכלה בסוללות טילי נ"מ כולם פאר תוצרת התעשיה הצבאית המצרית.

Exit mobile version