Site icon Nziv.net

משרד האנרגיה הלבנוני שבשליטת החיזבאללה חשוד במעילה של 42 מיליארד דולר

Protestors wave placards during a nationwide march against corruption in Cape Town, South Africa, on Wednesday, Sept. 30, 2015. Several thousand people joined marches in three of South Africa's main cities on Wednesday to protest corruption in the continent's most-industrialized economy. Photographer: Halden Krog/Bloomberg via Getty Images

השחיתות האיראנית פושה בכל רחבי המזרח התיכון כסרטן ממאיר.

זה לא שהמשטרים הערביים באזור הם כליל השלמות והיושר . הם ידועים כמושחתים וכגנבי על הדואגים אך ורק לכיסם הפרטי ולכיסם של נאמניהם העוזרים להם לאחוז בקרנות מזבח השלטון בארצם בכל מחיר.

אלא שאצל האיראנים השחיתות מתבטאת ביתר שאת . שכבה קטנה של אישים ומקורבי שלטון השולטים על ברזי התקציב דואגים לעצמם ולמקורביהם בעוד שהרוב המוחלט של עמם מתבוסס בעוני מחפיר ונמצא על סף רעב תמידי.

השיטה האיראנית מומלצת גם לנאמני המשטר הפועלים במדינות החסות ברחבי המזרח התיכון כמו סוריה,עיראק,תימן ולבנון.

אלא שבלבנון , החיזבאללה , יציר כפיהם של האיראנים, עבר סידרת חינוך ארוכה בניצול מוסדות השלטון למטרותיו הפוליטיות והאישיות והוא בוזז את אוצר המדינה בלבנון כבר זמן רב.

גם בחירתו הפוליטית של החיזבאללה בתיקים בממשלת לבנון נבחן תמיד לפי גודל התקציב ופוטניצאל הניצול שניתן למצות ממנו .

בין יתר המשרדים שהחיזבאללה השתלט עליהם הם משרדי הבריאות והאנרגיה לשם מופנים תקציבי ענק ממשלת לבנון מה שמאפשר לחיזבאללה לגנוב את רובם ולהעביר לשימושו הפרטי עבור הקהילייה השיעית במדינה.

לכן אף אחד לא נפל מהכיסא כאשר שמע דיווחים בתקשורת הלבנונית לפיהם משרד האנרגיה הלבנוני מואשם בטובות הונאה, שוחד הפרת אימונים וגנבה בסך של 42 מליארד דולר!!

החיזבאללה, השולטים זה עשרות שנים במשרד האנרגיה והמים בלבנון, לא מצליח לספק חשמל 24 שעות ביממה לאזרחי המדינה.

החיזבאללה, ובני בריתם באיראן, נמצאים תחת לחץ פוליטי חסר תקדים ובקרוב יהיה עליהם להתמודד עם כעס ומרי אזרחי גובר והולך ברחובות לבנון . לחיזבאללה יש היסטוריה של תעשייה ענפה של פעולות,מעשי עוולה ושחיתות. ההכרה כי הבעיה האמתית בלבנון היא חיזבאללה הבוזז את אוצר המדינה ומניח לה לשקוע למשבר כלכלי קשה ביותר הפוגע בשכבות נרחבות במדינה היא כבר נחלת לא רק תושבי לבנון אלא נחלת העולם כולו המסרב לסייע למדינה לצאת מהמשבר הכלכלי הקשה הפוגע בה.

קרדיט : מאיר בר מקבוצת נציב

Exit mobile version