Site icon Nziv.net

תרגיל ימי משותף לחילות הים של רוסיה וסוריה נערך במזרח הים התיכון

תרגיל ימי משותף של צבאות רוסיה וסוריה נערך במתווה של הגנה על מתקנים כלכליים של הספנות הבין לאומית בנמל טרטוס שבמערב סוריה.

"למעלה מ-2000 אנשי צבא, 7 אניות מלחמה וסירות לקחו חלק בתרגיל "- כך אמר מפקד התרגיל המשותף – אלכסנדר יולדשב לכתבים.

התרגיל הימי המשותף נערך בתאריכים 18 עד ה-20 לינואר . ספינות מלחמה סוריות השתתפו גם הם בתרגיל והם התאמנו על איתור מוקשים בכניסות לנמל טרטוס בעוד שסוללות טילי נ"מ מדגם פנטסיר – אס חיפו על שמי אזור הנמל.

היחידה התת ימית הסורית-רוסית "ניטרלה" בהצלחה כוח אוייב שהגיע לבצע משימות חבלה בנמל.

לרוסיה יש בסיס ימי בנמל טרטוס שבצפון מערב סוריה .

רוסיה חכרה נמל זה מהסורים, בחוזה שחתמה בשנת 2017 ,למשך 49 שנה .

Russian Navy Kuznetsov-class aircraft carrier and Kirov-class battle-cruiser transiting to Syria (Photo source: Norwegian Navy)

 

Exit mobile version