Site icon Nziv.net

הפלסטינים בלבנון מאותתים- כל האירגונים מאחורי ירי הרקטות לישראל

ביום חמישי בערב פרסם חמאס את פרטיו של ראש הלשכה המדינית של איסמעיל הנייה, שנפגש עם ראשי סיעות ההתנגדות הפלסטינית בבירת לבנון, ביירות.

נוסח ההודעה לעיתונות על פגישתו של ראש הלשכה המדינית של חמאס, איסמעיל הנייה, עם ראשי הפלגים הפלסטינים בביירות.

ראש הלשכה המדינית של תנועת ההתנגדות האסלאמית, חמאס, איסמעיל הנייה, נפגש היום בביירות עם המזכירים הכלליים של סיעות ההתנגדות הפלסטינית, שם דן עמם בהתפתחויות במצב בפלסטין, במיוחד התוקפנות המתמשכת נגד מסגד אל-אקצא המבורך של כוחות הכיבוש הציוניים ועדרי מתנחלים.

בעקבות הדיון והמחקר המעמיק של ההתפתחויות הפוליטיות והשטחיות והשלכותיהן, פרסם האח איסמעיל הנייה את ההצהרה הבאה:

ראשית: אנו מצדיעים לעמנו הפלסטיני האיתן במולדת הכבושה ובמחנות הפליטים והתפוצות, ומצדיעים לחללי עמנו ולאסירינו האמיצים, המוצבים במסגד אל-אקצא המבורך.

שנית: אנו מגנים את התוקפנות הציונית המתמשכת נגד מסגד אל-אקצא המבורך, ורואים בה פשע חסר תקדים ותוקפנות נגד האומה האסלאמית שלנו ומקומותיה הקדושים.

שלישית: אנו מטילים בממשלת הכיבוש את האחריות המלאה לתוקפנות האכזרית המתרחשת נגד מסגד אל-אקצא המבורך והמתפללים וההסתגרות בו, ואנו מאשרים כי עמנו הפלסטיני וסיעות ההתנגדות לא יעמדו בחיבוק ידיים נוכח התוקפנות האכזרית הזו.

רביעית: אנו קוראים לקהילה הבינלאומית, לארגון לשיתוף פעולה אסלאמי ולחברת המדינות הערביות לקחת על עצמם את אחריותם ולנקוט פעולה דחופה להצלת ירושלים מהייהוד ומסגד אל-אקצא המבורך מפילוג, ולבלום את ממשלת הכיבוש ולמנוע ממנו להמשיך את תוקפנותו נגד ארצנו, עמנו וקדושותינו.

חמישית: אנו קוראים לכוחות החיים באומה הערבית והאסלאמית שלנו ולעם החופשי של העולם לנוע בדחיפות לתמוך בירושלים ובפלסטין ולהגן על מסגד אל-אקצא המבורך.

שישית: אנו קוראים לכל סיעות ההתנגדות הפלסטינית לאחד את שורותיהם ולהסלים את התנגדותם מול הכיבוש הציוני, העדיפות היום היא להתנגד לכיבוש, ואחדות לאומית והתנגדות הן הדרך להשיג ניצחון ולהביס את הפרויקט הציוני.

שביעית: אנו מזהירים את ממשלת האויב מלהתמיד בתוקפנותה נגד מסגד אל-אקצא, ואנו רואים בכך איום לא רק על פלסטין, אלא על כל מדינות ערב והאסלאם.

שמינית: אנו מדגישים את המשך דרך ההתנגדות וההגנה על מסגד אל-אקצא בכל האמצעים העומדים לרשותנו, ולא נאפשר לממשלת הכיבוש ליישם את תוכניותיה לייהוד ירושלים ולחלוקת מסגד אל-אקצא.

תנועת ההתנגדות האסלאמית "חמאס"

ובמקביל פורסמו התמונות הבאות : 

התמונות אומרות הכל. לאמור , הירי לעבר ישראל היה "פרוייקט" כלל פלסטיני וכי הם מוכנים לשלם כל מחיר שישראל תנסה לגבות מהם . 

המעניין שבתמונה אין אף גורם של חיזבאללה , למרות שההערכה היא כי הם עומדים מאחורים אירגון הירי כולו לפי הוראה איראנית . 

 

 

Exit mobile version