Site icon Nziv.net

שנה למלחמה באוקראינה – חיתוך מצב ע"י אסטרטג צבאי. חלק א'

מבוא

לפני כשנה החלה המתקפה של רוסיה על אוקראינה. מתקפה שתוכננה להתבצע כ-'מבצע מיוחד' שנועד להחליף את הממשלה האוקראינית הנוטה להתקרב ל-'עולם המערבי' בממשלה ידידותית לרוסיה והפכה למלחמה כוללת בין רוסיה לבין ברית 'העולם המערבי', כשהאוקראינים מספקים את החיילים ו-'המערב' מספק את המימון ומשלב מסוים ואילך גם את רוב אמצעי-הלחימה שבידיהם.

המלחמה מוטטה כמה וכמה מיתוסים שהתפתחו בתרבות המערבית לגבי המציאות המדינית בעולם בכלל, תפקיד המלחמה במסגרת היחסים הבינלאומיים בפרט ולגבי מאפייני תופעת המלחמה – מיתוסים שהחלו להתפתח אחרי קריסת ברית-המועצות ובמהלך התקופה של השלטנות המערבית ביחסים הבינלאומיים שבאה בעקבותיה. מיתוסים שנבעו ממחקר שטחי של המתרחש בעולם ותפיסה שכל העולם הוא בעצם 'מערבי' בתפיסתו למעט כמה חריגים שיש לעקרם. לא אכנס לדיון התרבותי והמדיני הזה – ההצגה שלהלן תתמקד במלחמה באוקראינה עצמה ובמאפייניה.

שני משפטי אזהרה:

לאור האמור בשתי אזהרות אלה יש להתייחס לכל הנכתב להלן בזהירות.

מהלכי המלחמה העיקריים

יחסי-הכוחות

לפני שאציג את התנהלות המלחמה חשוב לבטל את אחד המיתוסים שהשתרשו בחלק מהמקורות:

בפרוץ המלחמה צבא אוקראינה לא היה ארגון חלש ונכה שהוקם על בסיס גיוס עממי של אנשים ללא כל ידע או הכשרה צבאית ולא כוח גרילה גדול. למעט צבא רוסיה הוא היה הצבא הגדול באירופה. זרוע היבשה שלו היתה גדולה יותר ומצוידת ביותר טנקים, נגמ"שים, כלי ארטילריה ושאר אמצעי-הלחימה היבשתיים מכל הסוגים מאשר הצבאות של מדינות מערביות שנחשבות מעצמות; זרוע האויר שלו כללה אמנם פחות מטוסי-קרב מאשר המעצמות המערביות המובילות, אבל, לעומת זאת, כללה יותר סוללות טילים נגד-מטוסים מאשר כל צבא מערבי. רק בתחום הים היו האוקראינים בעלי יכולת מצומצמת יחסית לעומת המעצמות המערב אירופאיות.

צבא רוסיה בכללותו גדול בהרבה מצבא אוקראינה הן בכוחות הסדירים והן בפוטנציאל גיוס כוח-האדם, אולם, בגלל מאפייני הגיוס, הארגון, החקיקה הרוסית והתפיסה המדינית שהובילה לייזום המלחמה, הכוחות שהקצה צבא רוסיה למלחמה, היו קטנים יותר מאשר הכוחות שהיו זמינים לצבא אוקראינה (סדיר ומילואים) – זאת כנראה הדוגמא היחידה בשלוש מאות השנים האחרונות בהן צבא רוסיה נלחם בנחיתות מספרית! כלומר, מבחינת כוח-אדם ואמצעים לצבא רוסיה יותר 'אורך נשימה' מאשר לאוקראינה, אבל בכל רגע נתון הוא הפעיל, וממשיך כך גם היום, רק חלק מצומצם מהיכולת התיאורטית שלו.

 

המהלכים היבשתיים

במבט לאחור אפשר לחלק את התפתחות המלחמה למספר שלבים. חשוב לזכור שהמעברים בין השלבים לא היו חדים, מהיום למחר, אלא תהליכים הדרגתיים:

המתקפה הרוסית הראשונית שכללה את 'המבצע המיוחד' להחלפת השלטון בקייב והשתלטות מהירה על חלק ניכר ממזרח אוקראינה – השטח שנחשב על-ידי רוסיה כאדמות רוסיות (נובורוסיה) שרק בגלל תעתועי המציאות של התפתחותה והתפרקותה של ברית-המועצות הפכו לחלק ממדינת אוקראינה. שלב זה אופיין בתמרון רוסי מהיר מאד לעומק שטחה של אוקראינה במספר חזיתות במקביל. לפי אופן התנהלות הכוחות הרוסיים ברור שבנוסף לשלומיאליות מקצועית שהשפיעה מאד על תוצאות הקרבות ההנהגה המדינית הרוסית לא ציפתה להתנגדות אוקראינית ניכרת – מנהיגי רוסיה האמינו שרוב הציבור באוקראינה ישמח לקבל את פניהם.

קרדיט: ד"ר עידו הכט – אסטרטג צבאי      קרדיט: ויז'ואל קפיטליסט ורשתות חברתיות

Exit mobile version