הזמנה ופשרה

גנרל רוסי לפוטין: הגיע הזמנה מהמערב, אדוני!

פוטין: אהה… הזמנה להלוויית המלכה אליזבט…

הגנרל הרוסי ברקע: לא, הזמנה להופיע לטריבונל על פשעי מלחמה

קרדיט: הטיימס הלונדוני