קרבות השריון הגדולים בהיסטוריה- קרב קורסק

ביולי 1943 נערכו הגרמנים לתקיפת ברית המועצות בקוסק, לשם כך ריכזו הגרמנים כ51 דיוויזיות (אוגדות) עם כ-850 אלף חיילים, 2700 טנקים ו-11 אלף תותחים בפיקודו של פילדמרשאל מיינשטיין. מולם ניצבו הרוסים עם 77 דיוויזיות 1,100,000 חיילים, 3600 טנקים ו-18 אלף תותחים בפיקודו של המרשל זקוב.
מטרת הגרמנים הייתה לנטרל את הסכנה מברית המועצות בחזית המזרחית בטרם תחל מתקפה של בנות הברית במערב אירופה. המפקד הגרמני ביקש לא לתקוף אלא להמתין שהרוסים ייתקפו אך היטלר התנגד וכך היה. הגרמנים תקפו אך נענו במכות נגד רוסיות שעשו שמות בצבא הגרמני שנתקל בעוצמת אש גבוה והגנה באמצעות מוקשים. לאחר שנכשלה המתקפה הגרמנית ולאחר שהיטלר שמע על האבדות בצבאו הוא פסק לסגת מיד חזרה אך מפקד המבצע התנגד ואמר שהרוסים עומדים להישבר אך היטלר איים שאם הנחייתו לא תבוצע הוא יעמיד את מיינשטיין לדין.
בסיכומו של קרב נסוגו הגרמנים למרות שהאבדות שלהם היו קטנות בהרבה מהרוסים כ-50 אלף הרוגים ו-400 טנקים מושמדים לעומת זאת הרוסים איבדו מאות מטוסים, כ-900 טנקים וכ-250 אלף הרוגים. הנסיגה הגרמנית מקורסק סימנה את תחילת הסוף של הגרמנים.

[img attachment="545" alt="חיילים סובייטים בקרב קורסק" caption_text="חיילים סובייטים בקרב קורסק" credit_text="ויקיפדיה" credit_url="https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%A7"/]