Site icon Nziv.net

תקציב דל מול צרכים מרובים

הכלכלה העולמית סובלת כתוצאה ממגפת הקורונה, שאילצה את מרבית המדינות להפסיק את הייצור כדי לשמור על חיי אזרחיהן בגלל מגיפת קורונה ששטפה את העולם מדצמבר 2019, מה שהוביל לחולשה בעולם הכַּלְכָּלָה.

Exit mobile version