מצגת אינפוגרפיק:השוואה בין מה שקרה בחאלב לעומת מה שקורה באלרוטה

מכון המחקר נורס פירסם מצגת אינפוגרפיק שכותרתו: היום השישי למתקפה על אלרוטה המזרחית- השוואה מול מה שקרה בעיר חאלב:

*- 350,000 אזרחים תחת מצור בפרבר הזה בחאלב לעומת 400,000 באלרוטה.

*- כ-60 הרוגים ליום בממוצע בחאלב לעומת יותר מ-76 הרוגים ליום באלרוטה.

*- המערכה על חאלב נמשכה 38 יום עד שהוכרעה והמורדים יצאו. המערכה על אלרוטה נמצאת רק ביומה ה-6 .