הנשיא עאון:" רוצים פיצוי מישראל על פגעי הזפת בחופינו" ולבנון בוערת

הנשיא עאון בוחן את בעיית החוף ודורש פיצוי מישראל בזמן שהפנים בוערים.

" הנשיא עאון: "רוצים פיצוי…דליפת הנפט הסבה נזק גדול ללבנון".

הנשיא עאון בוחן את בעיית הצפת הזפת את חופי לבנון ודורש פיצוי מישראל בזמן שפנים ארצו  בוער