Site icon Nziv.net

התמונה שמספרת את כל הסיפור של עתיד ילדי תימן במבט אחד.

בלוגר תימני העלה תמונה שצולמה ברחובה הראשי של אחת הערים הגדולות בתימן והוסיף לה כיתוב וכותרות בנוסח פילוסופי משהו .
והכל ביחד מספר את הסיפור התימני במבט קצר אחד.

התמונה:

 

מייצגים את עתיד ילדי התימן

 

הבלוגר הוסיף על פי המוזה שנחה עליו את השערתו מה הילד בכחול הנושא קלצ'ניקוב אומר בליבו:

" הלוואי ויכולנו להתחלף , אתה – כל העתיד לפניך ואני יכול להיות שלא אחזור (משדות הקרב)!"

 

Exit mobile version