Site icon Nziv.net

מס "טורקו- בלוף" : – הועלה מס רעידת האדמה

בטורקיה נכנסה בשבת לתוקפה ההחלטה להעלות את מה שידוע כ"מס רעידת האדמה" מ-7.5% ל-10%. ההעלאה הפכה רשמית לאחר חתימת הנשיא ארדואן ופרסומה בפומבי. כל בעל נכס בטורקיה המעוניין לפתוח מונה גז וחשמל מחויב על ידי הרשויות המקומיות להמציא אישור כי שילם את המס הזה.

במקור המס הוטל לאחר רעידת האדמה הקטלנית במרמרה בשנת 1999 שהותירה כ-17,000 הרוגים ונזק אדיר. המס "הזמני" נועד לגייס כספים שיופנו לשיקום האזור המוכה. בהמשך הפך המס הזה לקבוע בטיעון שהוא יסייע בחיזוק מבנים שעלולים להיפגע ברעידות האדמה הבאות. בפועל, לא נעשה הרבה. בשני העשורים האחרונים נכנס לקופת המדינה סכום של יותר מ-18 מיליארד דולר ממס זה, אך לפי גורמים פוליטיים רוב רובו של הסכום הזה כלל לא הופנה להכנת טורקיה להתמודדות עם רעידות אדמה ועל כך יעידו הנזקים הגדולים שנגרמו בערים שונות ברעידות האדמה האחרונות.

קרדיט: אתר הטלגרם דורון פסקין

Exit mobile version